Print Friendly, PDF & Email


3.8 Parkeerterrein

Het parkeerterrein aan de voor- en achterzijde van de school is bedoeld voor medewerkers en bezoekers. Leerlingen die met de auto komen, parkeren deze op de openbare parkeerplaats achter de school. In verband met veiligheid worden ouder(s) verzocht leerlingen op school af te zetten op het parkeerterrein van sporthal Tuinwijk.

De school is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, beschadiging, (gedeeltelijke) vermissing of verwisseling van vervoermiddelen.

RONCALLI SCHOOLGIDS 2018-2019