Print Friendly, PDF & Email


4.3 Veiligheid – Veilige school kwaliteitscholen Enquetes

Roncalli neemt in de brugklas, de 3e klas, 4-atheneum en examenklassen enquêtes af van leerlingen en in de derde klas wordt aan ouders gevraagd een enquête in te vullen. In de bijlagen staan de resultaten van de enquêtes leerlingen- en oudertevredenheid afgenomen in 2017-2018.

RONCALLI SCHOOLGIDS 2018-2019